ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประมงของปลายอดจากบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง

หน่วยงาน กรมประมง กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประมงของปลายอดจากบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง
นักวิจัย : ชุมโชค สิงหราชัย , ฐิติพร ศุภนิรันดร์ , พัชรี พันธุเล่ง
คำค้น : ปลายอดจาก , อ่าวไทยตอนกลาง
หน่วยงาน : กรมประมง กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชุมโชค สิงหราชัย , ฐิติพร ศุภนิรันดร์ , พัชรี พันธุเล่ง . (2559). การประมงของปลายอดจากบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง.
    กรุงเทพมหานคร : กรมประมง กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ.
ชุมโชค สิงหราชัย , ฐิติพร ศุภนิรันดร์ , พัชรี พันธุเล่ง . 2559. "การประมงของปลายอดจากบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง".
    กรุงเทพมหานคร : กรมประมง กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ.
ชุมโชค สิงหราชัย , ฐิติพร ศุภนิรันดร์ , พัชรี พันธุเล่ง . "การประมงของปลายอดจากบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง."
    กรุงเทพมหานคร : กรมประมง กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ, 2559. Print.
ชุมโชค สิงหราชัย , ฐิติพร ศุภนิรันดร์ , พัชรี พันธุเล่ง . การประมงของปลายอดจากบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง. กรุงเทพมหานคร : กรมประมง กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ; 2559.