ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความหลากหลายของพืชไบรโอไฟต์ในเขตสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความหลากหลายของพืชไบรโอไฟต์ในเขตสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
นักวิจัย : กาญจนา ธนนพคุณ
คำค้น : ความหลากหลาย , พืช
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กาญจนา ธนนพคุณ . (2557). ความหลากหลายของพืชไบรโอไฟต์ในเขตสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
กาญจนา ธนนพคุณ . 2557. "ความหลากหลายของพืชไบรโอไฟต์ในเขตสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
กาญจนา ธนนพคุณ . "ความหลากหลายของพืชไบรโอไฟต์ในเขตสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2557. Print.
กาญจนา ธนนพคุณ . ความหลากหลายของพืชไบรโอไฟต์ในเขตสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2557.