ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจและการใช้ประโยชน์จากเชื้อราไมคอร์ไรซาจากกล้วยไม้ของไทยบางชนิดเพื่อการอนุรักษ์และเกษตรกรรม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจและการใช้ประโยชน์จากเชื้อราไมคอร์ไรซาจากกล้วยไม้ของไทยบางชนิดเพื่อการอนุรักษ์และเกษตรกรรม
นักวิจัย : เรืองวุฒิ ชุติมา
คำค้น : เชื้อรา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เรืองวุฒิ ชุติมา . (2557). การสำรวจและการใช้ประโยชน์จากเชื้อราไมคอร์ไรซาจากกล้วยไม้ของไทยบางชนิดเพื่อการอนุรักษ์และเกษตรกรรม.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
เรืองวุฒิ ชุติมา . 2557. "การสำรวจและการใช้ประโยชน์จากเชื้อราไมคอร์ไรซาจากกล้วยไม้ของไทยบางชนิดเพื่อการอนุรักษ์และเกษตรกรรม".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
เรืองวุฒิ ชุติมา . "การสำรวจและการใช้ประโยชน์จากเชื้อราไมคอร์ไรซาจากกล้วยไม้ของไทยบางชนิดเพื่อการอนุรักษ์และเกษตรกรรม."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2557. Print.
เรืองวุฒิ ชุติมา . การสำรวจและการใช้ประโยชน์จากเชื้อราไมคอร์ไรซาจากกล้วยไม้ของไทยบางชนิดเพื่อการอนุรักษ์และเกษตรกรรม. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2557.