ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความหลากชนิดของราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาที่สัมพันธ์กับข้าวไร่ในจังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความหลากชนิดของราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาที่สัมพันธ์กับข้าวไร่ในจังหวัดพิษณุโลก
นักวิจัย : สุพรัตรา เจริญภักดี
คำค้น : รา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุพรัตรา เจริญภักดี . (2557). ความหลากชนิดของราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาที่สัมพันธ์กับข้าวไร่ในจังหวัดพิษณุโลก.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สุพรัตรา เจริญภักดี . 2557. "ความหลากชนิดของราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาที่สัมพันธ์กับข้าวไร่ในจังหวัดพิษณุโลก".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สุพรัตรา เจริญภักดี . "ความหลากชนิดของราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาที่สัมพันธ์กับข้าวไร่ในจังหวัดพิษณุโลก."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2557. Print.
สุพรัตรา เจริญภักดี . ความหลากชนิดของราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาที่สัมพันธ์กับข้าวไร่ในจังหวัดพิษณุโลก. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2557.