ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ผำเพิ่มมุลค่าทางโภชนการขนมครองแครงกรอบ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ผำเพิ่มมุลค่าทางโภชนการขนมครองแครงกรอบ
นักวิจัย : พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์
คำค้น : โภชนการ , ขนม
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์ . (2557). การใช้ผำเพิ่มมุลค่าทางโภชนการขนมครองแครงกรอบ.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์ . 2557. "การใช้ผำเพิ่มมุลค่าทางโภชนการขนมครองแครงกรอบ".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์ . "การใช้ผำเพิ่มมุลค่าทางโภชนการขนมครองแครงกรอบ."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2557. Print.
พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์ . การใช้ผำเพิ่มมุลค่าทางโภชนการขนมครองแครงกรอบ. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2557.