ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาทางชีวภาพและนิเวศวิทยาแมลงปั่นใย (Insecta : Embioptera) ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาทางชีวภาพและนิเวศวิทยาแมลงปั่นใย (Insecta : Embioptera) ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
นักวิจัย : พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ
คำค้น : แมลงปั่นใย
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ . (2556). การศึกษาทางชีวภาพและนิเวศวิทยาแมลงปั่นใย (Insecta : Embioptera) ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ . 2556. "การศึกษาทางชีวภาพและนิเวศวิทยาแมลงปั่นใย (Insecta : Embioptera) ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ . "การศึกษาทางชีวภาพและนิเวศวิทยาแมลงปั่นใย (Insecta : Embioptera) ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2556. Print.
พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ . การศึกษาทางชีวภาพและนิเวศวิทยาแมลงปั่นใย (Insecta : Embioptera) ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2556.