ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของดอกดาวเรือง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของดอกดาวเรือง
นักวิจัย : กาญจนา วงศ์กระจ่าง
คำค้น : ดอกดาวเรือง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กาญจนา วงศ์กระจ่าง . (2555). การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของดอกดาวเรือง.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
กาญจนา วงศ์กระจ่าง . 2555. "การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของดอกดาวเรือง".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
กาญจนา วงศ์กระจ่าง . "การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของดอกดาวเรือง."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2555. Print.
กาญจนา วงศ์กระจ่าง . การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของดอกดาวเรือง. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2555.