ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของ KAl(SO4)2K2Cr2O7 SnCl2CuSO4 FeSO4 กรดซิตริก และขี้เถ้า ต่อประสิทธิภาพการติดสีย้อม สเตรปโตมัยซีสของเส้นใยไหม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของ KAl(SO4)2K2Cr2O7 SnCl2CuSO4 FeSO4 กรดซิตริก และขี้เถ้า ต่อประสิทธิภาพการติดสีย้อม สเตรปโตมัยซีสของเส้นใยไหม
นักวิจัย : นฤมล เถื่อนกูล
คำค้น : สีย้อม , เส้นใยไหม
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นฤมล เถื่อนกูล . (2558). ผลของ KAl(SO4)2K2Cr2O7 SnCl2CuSO4 FeSO4 กรดซิตริก และขี้เถ้า ต่อประสิทธิภาพการติดสีย้อม สเตรปโตมัยซีสของเส้นใยไหม.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
นฤมล เถื่อนกูล . 2558. "ผลของ KAl(SO4)2K2Cr2O7 SnCl2CuSO4 FeSO4 กรดซิตริก และขี้เถ้า ต่อประสิทธิภาพการติดสีย้อม สเตรปโตมัยซีสของเส้นใยไหม".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
นฤมล เถื่อนกูล . "ผลของ KAl(SO4)2K2Cr2O7 SnCl2CuSO4 FeSO4 กรดซิตริก และขี้เถ้า ต่อประสิทธิภาพการติดสีย้อม สเตรปโตมัยซีสของเส้นใยไหม."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2558. Print.
นฤมล เถื่อนกูล . ผลของ KAl(SO4)2K2Cr2O7 SnCl2CuSO4 FeSO4 กรดซิตริก และขี้เถ้า ต่อประสิทธิภาพการติดสีย้อม สเตรปโตมัยซีสของเส้นใยไหม. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2558.