ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาการถ่ายยีนเข้าสู่ข้าวโดยใช้ vacuum infiltration

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการถ่ายยีนเข้าสู่ข้าวโดยใช้ vacuum infiltration
นักวิจัย : ธัชคณิน จงจิตวิมล
คำค้น : ข้าว
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธัชคณิน จงจิตวิมล . (2558). การพัฒนาการถ่ายยีนเข้าสู่ข้าวโดยใช้ vacuum infiltration.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ธัชคณิน จงจิตวิมล . 2558. "การพัฒนาการถ่ายยีนเข้าสู่ข้าวโดยใช้ vacuum infiltration".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ธัชคณิน จงจิตวิมล . "การพัฒนาการถ่ายยีนเข้าสู่ข้าวโดยใช้ vacuum infiltration."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2558. Print.
ธัชคณิน จงจิตวิมล . การพัฒนาการถ่ายยีนเข้าสู่ข้าวโดยใช้ vacuum infiltration. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2558.