ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บนกึ่งมอดูย่อยปฐมภูมิเชิงแบบฉบับ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บนกึ่งมอดูย่อยปฐมภูมิเชิงแบบฉบับ
นักวิจัย : ไพโรจน์ เยียระยง
คำค้น : ปฐมภูมิ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ไพโรจน์ เยียระยง . (2558). บนกึ่งมอดูย่อยปฐมภูมิเชิงแบบฉบับ.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ไพโรจน์ เยียระยง . 2558. "บนกึ่งมอดูย่อยปฐมภูมิเชิงแบบฉบับ".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ไพโรจน์ เยียระยง . "บนกึ่งมอดูย่อยปฐมภูมิเชิงแบบฉบับ."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2558. Print.
ไพโรจน์ เยียระยง . บนกึ่งมอดูย่อยปฐมภูมิเชิงแบบฉบับ. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2558.