ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำยมตอนล่าง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำยมตอนล่าง
นักวิจัย : ปิยะดา วชิระวงศกร
คำค้น : ทรัพยากรน้ำ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปิยะดา วชิระวงศกร . (2558). การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำยมตอนล่าง.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ปิยะดา วชิระวงศกร . 2558. "การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำยมตอนล่าง".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ปิยะดา วชิระวงศกร . "การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำยมตอนล่าง."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2558. Print.
ปิยะดา วชิระวงศกร . การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำยมตอนล่าง. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2558.