ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาดินเหนียวท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้ผลิตเชิงชาย สำหรับตกแต่งอาคารทดแทนการใช้ไม้ธรรมชาติ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาดินเหนียวท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้ผลิตเชิงชาย สำหรับตกแต่งอาคารทดแทนการใช้ไม้ธรรมชาติ
นักวิจัย : สนิท ปิ่นสกุล
คำค้น : ดินเหนียว , เชิงชาย
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สนิท ปิ่นสกุล . (2558). การพัฒนาดินเหนียวท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้ผลิตเชิงชาย สำหรับตกแต่งอาคารทดแทนการใช้ไม้ธรรมชาติ.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สนิท ปิ่นสกุล . 2558. "การพัฒนาดินเหนียวท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้ผลิตเชิงชาย สำหรับตกแต่งอาคารทดแทนการใช้ไม้ธรรมชาติ".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สนิท ปิ่นสกุล . "การพัฒนาดินเหนียวท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้ผลิตเชิงชาย สำหรับตกแต่งอาคารทดแทนการใช้ไม้ธรรมชาติ."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2558. Print.
สนิท ปิ่นสกุล . การพัฒนาดินเหนียวท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้ผลิตเชิงชาย สำหรับตกแต่งอาคารทดแทนการใช้ไม้ธรรมชาติ. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2558.