ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความไวต่อสารต้านจุลชีพของ Staphylococcus aureus สายพันธุ์ต่างๆ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความไวต่อสารต้านจุลชีพของ Staphylococcus aureus สายพันธุ์ต่างๆ
นักวิจัย : อุไรวรรณ วิจารณกุล
คำค้น : จุลชีพ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อุไรวรรณ วิจารณกุล . (2557). การศึกษาความไวต่อสารต้านจุลชีพของ Staphylococcus aureus สายพันธุ์ต่างๆ.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
อุไรวรรณ วิจารณกุล . 2557. "การศึกษาความไวต่อสารต้านจุลชีพของ Staphylococcus aureus สายพันธุ์ต่างๆ".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
อุไรวรรณ วิจารณกุล . "การศึกษาความไวต่อสารต้านจุลชีพของ Staphylococcus aureus สายพันธุ์ต่างๆ."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2557. Print.
อุไรวรรณ วิจารณกุล . การศึกษาความไวต่อสารต้านจุลชีพของ Staphylococcus aureus สายพันธุ์ต่างๆ. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2557.