ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจวัดอย่างรวดเร็วพร้อมกันของไนเตรตและไนไตรต์ในอาหาร โดยเปรียบเทียบระหว่างเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง และเทคนิคทางเคมีไฟฟ้า

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจวัดอย่างรวดเร็วพร้อมกันของไนเตรตและไนไตรต์ในอาหาร โดยเปรียบเทียบระหว่างเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง และเทคนิคทางเคมีไฟฟ้า
นักวิจัย : อัญชนา ปรีชาวรพันธ์
คำค้น : ไนเตรต , ของเหลว
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อัญชนา ปรีชาวรพันธ์ . (2557). การตรวจวัดอย่างรวดเร็วพร้อมกันของไนเตรตและไนไตรต์ในอาหาร โดยเปรียบเทียบระหว่างเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง และเทคนิคทางเคมีไฟฟ้า.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
อัญชนา ปรีชาวรพันธ์ . 2557. "การตรวจวัดอย่างรวดเร็วพร้อมกันของไนเตรตและไนไตรต์ในอาหาร โดยเปรียบเทียบระหว่างเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง และเทคนิคทางเคมีไฟฟ้า".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
อัญชนา ปรีชาวรพันธ์ . "การตรวจวัดอย่างรวดเร็วพร้อมกันของไนเตรตและไนไตรต์ในอาหาร โดยเปรียบเทียบระหว่างเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง และเทคนิคทางเคมีไฟฟ้า."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2557. Print.
อัญชนา ปรีชาวรพันธ์ . การตรวจวัดอย่างรวดเร็วพร้อมกันของไนเตรตและไนไตรต์ในอาหาร โดยเปรียบเทียบระหว่างเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง และเทคนิคทางเคมีไฟฟ้า. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2557.