ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คุณภาพอากาศภายในอาคารที่พักอาศัยในเขตชุมชนเมือง จ.พิษณุโลก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คุณภาพอากาศภายในอาคารที่พักอาศัยในเขตชุมชนเมือง จ.พิษณุโลก
นักวิจัย : ธันวดี ศรีธาวิรัตน์
คำค้น : อากาศ , คุณภาพ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธันวดี ศรีธาวิรัตน์ . (2557). คุณภาพอากาศภายในอาคารที่พักอาศัยในเขตชุมชนเมือง จ.พิษณุโลก.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ธันวดี ศรีธาวิรัตน์ . 2557. "คุณภาพอากาศภายในอาคารที่พักอาศัยในเขตชุมชนเมือง จ.พิษณุโลก".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ธันวดี ศรีธาวิรัตน์ . "คุณภาพอากาศภายในอาคารที่พักอาศัยในเขตชุมชนเมือง จ.พิษณุโลก."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2557. Print.
ธันวดี ศรีธาวิรัตน์ . คุณภาพอากาศภายในอาคารที่พักอาศัยในเขตชุมชนเมือง จ.พิษณุโลก. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2557.