ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทเพลงเฉพาะถิ่น และความแตกต่างทางพันธุกรรมของนกปรอด สกุล Pycnonotus

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทเพลงเฉพาะถิ่น และความแตกต่างทางพันธุกรรมของนกปรอด สกุล Pycnonotus
นักวิจัย : สมบูรณ์ คำเตจา
คำค้น : นกปรอด
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมบูรณ์ คำเตจา . (2557). บทเพลงเฉพาะถิ่น และความแตกต่างทางพันธุกรรมของนกปรอด สกุล Pycnonotus.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สมบูรณ์ คำเตจา . 2557. "บทเพลงเฉพาะถิ่น และความแตกต่างทางพันธุกรรมของนกปรอด สกุล Pycnonotus".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สมบูรณ์ คำเตจา . "บทเพลงเฉพาะถิ่น และความแตกต่างทางพันธุกรรมของนกปรอด สกุล Pycnonotus."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2557. Print.
สมบูรณ์ คำเตจา . บทเพลงเฉพาะถิ่น และความแตกต่างทางพันธุกรรมของนกปรอด สกุล Pycnonotus. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2557.