ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาหัวก๊าซเอทานอลที่มีฐานเป็นซิงค์ออกไซด์เตตระพอตเจือด้วยดีบุก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาหัวก๊าซเอทานอลที่มีฐานเป็นซิงค์ออกไซด์เตตระพอตเจือด้วยดีบุก
นักวิจัย : ธีระพงษ์ แสนทวีสุข
คำค้น : เอทานอล
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธีระพงษ์ แสนทวีสุข . (2557). การพัฒนาหัวก๊าซเอทานอลที่มีฐานเป็นซิงค์ออกไซด์เตตระพอตเจือด้วยดีบุก.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ธีระพงษ์ แสนทวีสุข . 2557. "การพัฒนาหัวก๊าซเอทานอลที่มีฐานเป็นซิงค์ออกไซด์เตตระพอตเจือด้วยดีบุก".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ธีระพงษ์ แสนทวีสุข . "การพัฒนาหัวก๊าซเอทานอลที่มีฐานเป็นซิงค์ออกไซด์เตตระพอตเจือด้วยดีบุก."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2557. Print.
ธีระพงษ์ แสนทวีสุข . การพัฒนาหัวก๊าซเอทานอลที่มีฐานเป็นซิงค์ออกไซด์เตตระพอตเจือด้วยดีบุก. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2557.