ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ขี้เถ้าแกลบแทนซิลิกาสำหรับการผลิตเซรามิกส์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ขี้เถ้าแกลบแทนซิลิกาสำหรับการผลิตเซรามิกส์
นักวิจัย : จิตราภา จิตชาญวิชัย
คำค้น : ขี้เถ้าแกลบ , เซรามิกส์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จิตราภา จิตชาญวิชัย . (2553). ขี้เถ้าแกลบแทนซิลิกาสำหรับการผลิตเซรามิกส์.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
จิตราภา จิตชาญวิชัย . 2553. "ขี้เถ้าแกลบแทนซิลิกาสำหรับการผลิตเซรามิกส์".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
จิตราภา จิตชาญวิชัย . "ขี้เถ้าแกลบแทนซิลิกาสำหรับการผลิตเซรามิกส์."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2553. Print.
จิตราภา จิตชาญวิชัย . ขี้เถ้าแกลบแทนซิลิกาสำหรับการผลิตเซรามิกส์. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2553.