ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาสมรรถภาพด้านการจัดการองค์ความรู้สำหรับครู : ทฤษฎีการฝึกอบรมโดยใช้โรงเรียนฐาน (ระยะที่ 2)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาสมรรถภาพด้านการจัดการองค์ความรู้สำหรับครู : ทฤษฎีการฝึกอบรมโดยใช้โรงเรียนฐาน (ระยะที่ 2)
นักวิจัย : ชนม์ชกรณ์ วรอินทร์
คำค้น : สมรรถภาพ , ครู
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชนม์ชกรณ์ วรอินทร์ . (2552). การพัฒนาสมรรถภาพด้านการจัดการองค์ความรู้สำหรับครู : ทฤษฎีการฝึกอบรมโดยใช้โรงเรียนฐาน (ระยะที่ 2).
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ชนม์ชกรณ์ วรอินทร์ . 2552. "การพัฒนาสมรรถภาพด้านการจัดการองค์ความรู้สำหรับครู : ทฤษฎีการฝึกอบรมโดยใช้โรงเรียนฐาน (ระยะที่ 2)".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ชนม์ชกรณ์ วรอินทร์ . "การพัฒนาสมรรถภาพด้านการจัดการองค์ความรู้สำหรับครู : ทฤษฎีการฝึกอบรมโดยใช้โรงเรียนฐาน (ระยะที่ 2)."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2552. Print.
ชนม์ชกรณ์ วรอินทร์ . การพัฒนาสมรรถภาพด้านการจัดการองค์ความรู้สำหรับครู : ทฤษฎีการฝึกอบรมโดยใช้โรงเรียนฐาน (ระยะที่ 2). พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2552.