ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพครูด้านการคิด ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพครูด้านการคิด ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต ๑
นักวิจัย : ชญานิษฐ์ ศศิวิมล
คำค้น : พัฒนา , ครู
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชญานิษฐ์ ศศิวิมล . (2550). การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพครูด้านการคิด ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต ๑.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ชญานิษฐ์ ศศิวิมล . 2550. "การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพครูด้านการคิด ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต ๑".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ชญานิษฐ์ ศศิวิมล . "การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพครูด้านการคิด ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต ๑."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2550. Print.
ชญานิษฐ์ ศศิวิมล . การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพครูด้านการคิด ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต ๑. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2550.