ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าสำหรับเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าสำหรับเครื่องเชื่อมไฟฟ้า
นักวิจัย : ประสิทธิ์ แก้วฟุ้งรังษี
คำค้น : ไฟฟ้า , ประหยัดพลังงาน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประสิทธิ์ แก้วฟุ้งรังษี . (2550). อุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าสำหรับเครื่องเชื่อมไฟฟ้า.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ประสิทธิ์ แก้วฟุ้งรังษี . 2550. "อุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าสำหรับเครื่องเชื่อมไฟฟ้า".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ประสิทธิ์ แก้วฟุ้งรังษี . "อุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าสำหรับเครื่องเชื่อมไฟฟ้า."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2550. Print.
ประสิทธิ์ แก้วฟุ้งรังษี . อุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าสำหรับเครื่องเชื่อมไฟฟ้า. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2550.