ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบการจัดทำรายการวิทยุชุมชนจังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการจัดทำรายการวิทยุชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
นักวิจัย : ชุมพล เสมาขันธ์
คำค้น : วิทยุชุมชน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชุมพล เสมาขันธ์ . (2550). รูปแบบการจัดทำรายการวิทยุชุมชนจังหวัดพิษณุโลก.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ชุมพล เสมาขันธ์ . 2550. "รูปแบบการจัดทำรายการวิทยุชุมชนจังหวัดพิษณุโลก".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ชุมพล เสมาขันธ์ . "รูปแบบการจัดทำรายการวิทยุชุมชนจังหวัดพิษณุโลก."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2550. Print.
ชุมพล เสมาขันธ์ . รูปแบบการจัดทำรายการวิทยุชุมชนจังหวัดพิษณุโลก. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2550.