ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทดลอง Zircon Body สำหรับงานบดย่อยวัตถุดิบเซรามิกส์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทดลอง Zircon Body สำหรับงานบดย่อยวัตถุดิบเซรามิกส์
นักวิจัย : จิตราภา จิตชาญวิชัย
คำค้น : Zircon , เซรามิกส์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จิตราภา จิตชาญวิชัย . (2550). การทดลอง Zircon Body สำหรับงานบดย่อยวัตถุดิบเซรามิกส์.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
จิตราภา จิตชาญวิชัย . 2550. "การทดลอง Zircon Body สำหรับงานบดย่อยวัตถุดิบเซรามิกส์".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
จิตราภา จิตชาญวิชัย . "การทดลอง Zircon Body สำหรับงานบดย่อยวัตถุดิบเซรามิกส์."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2550. Print.
จิตราภา จิตชาญวิชัย . การทดลอง Zircon Body สำหรับงานบดย่อยวัตถุดิบเซรามิกส์. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2550.