ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการบริหารจัดการความปลอดภัยของอาหารในประเทศไทย : กรณีศึกษาร้านอาหารในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการบริหารจัดการความปลอดภัยของอาหารในประเทศไทย : กรณีศึกษาร้านอาหารในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก
นักวิจัย : วนิดา ประทุมศิริ
คำค้น : ความปลอดภัย , อาหาร
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วนิดา ประทุมศิริ . (2550). โครงการบริหารจัดการความปลอดภัยของอาหารในประเทศไทย : กรณีศึกษาร้านอาหารในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
วนิดา ประทุมศิริ . 2550. "โครงการบริหารจัดการความปลอดภัยของอาหารในประเทศไทย : กรณีศึกษาร้านอาหารในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
วนิดา ประทุมศิริ . "โครงการบริหารจัดการความปลอดภัยของอาหารในประเทศไทย : กรณีศึกษาร้านอาหารในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2550. Print.
วนิดา ประทุมศิริ . โครงการบริหารจัดการความปลอดภัยของอาหารในประเทศไทย : กรณีศึกษาร้านอาหารในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2550.