ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างรูปแบบศูนย์วิสาหกิจชุมชนเพื่อพึ่งพาตนเอง ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างรูปแบบศูนย์วิสาหกิจชุมชนเพื่อพึ่งพาตนเอง ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
นักวิจัย : นวลฉวี กุลโรจนภัทร
คำค้น : วิสาหกิจชุมชน , หนองแขม
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นวลฉวี กุลโรจนภัทร . (2550). การสร้างรูปแบบศูนย์วิสาหกิจชุมชนเพื่อพึ่งพาตนเอง ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
นวลฉวี กุลโรจนภัทร . 2550. "การสร้างรูปแบบศูนย์วิสาหกิจชุมชนเพื่อพึ่งพาตนเอง ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
นวลฉวี กุลโรจนภัทร . "การสร้างรูปแบบศูนย์วิสาหกิจชุมชนเพื่อพึ่งพาตนเอง ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2550. Print.
นวลฉวี กุลโรจนภัทร . การสร้างรูปแบบศูนย์วิสาหกิจชุมชนเพื่อพึ่งพาตนเอง ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2550.