ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาความสามารถในการวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม สำหรับครูประจำการในสถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาความสามารถในการวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม สำหรับครูประจำการในสถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก
นักวิจัย : ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์
คำค้น : การเรียนรู้ , แบบมีส่วนร่วม , ครู
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ . (2550). การพัฒนาความสามารถในการวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม สำหรับครูประจำการในสถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ . 2550. "การพัฒนาความสามารถในการวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม สำหรับครูประจำการในสถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ . "การพัฒนาความสามารถในการวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม สำหรับครูประจำการในสถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2550. Print.
ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ . การพัฒนาความสามารถในการวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม สำหรับครูประจำการในสถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2550.