ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเกี่ยวกับเอนไซม์ไลเปสในรำข้าว

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเกี่ยวกับเอนไซม์ไลเปสในรำข้าว
นักวิจัย : นิคม ชัยศิริ
คำค้น : ข้าว , รำข้าว
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กำจัด มงคลกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2513
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48461
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2513

บรรณานุกรม :
นิคม ชัยศิริ . (2513). การศึกษาเกี่ยวกับเอนไซม์ไลเปสในรำข้าว.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิคม ชัยศิริ . 2513. "การศึกษาเกี่ยวกับเอนไซม์ไลเปสในรำข้าว".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิคม ชัยศิริ . "การศึกษาเกี่ยวกับเอนไซม์ไลเปสในรำข้าว."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2513. Print.
นิคม ชัยศิริ . การศึกษาเกี่ยวกับเอนไซม์ไลเปสในรำข้าว. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2513.