ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษากลไกของการเสื่อมของต่อมคอร์ปัสลูเตียมในหนูขาว

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษากลไกของการเสื่อมของต่อมคอร์ปัสลูเตียมในหนูขาว
นักวิจัย : ประคอง ชอบเสียง
คำค้น : หนูขาว
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พุฒิพงศ์ วรวุฒิ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2513
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48895
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2513

บรรณานุกรม :
ประคอง ชอบเสียง . (2513). การศึกษากลไกของการเสื่อมของต่อมคอร์ปัสลูเตียมในหนูขาว.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประคอง ชอบเสียง . 2513. "การศึกษากลไกของการเสื่อมของต่อมคอร์ปัสลูเตียมในหนูขาว".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประคอง ชอบเสียง . "การศึกษากลไกของการเสื่อมของต่อมคอร์ปัสลูเตียมในหนูขาว."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2513. Print.
ประคอง ชอบเสียง . การศึกษากลไกของการเสื่อมของต่อมคอร์ปัสลูเตียมในหนูขาว. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2513.