ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ของเครื่องผลิตเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ของเครื่องผลิตเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง
นักวิจัย : สิทธิพงษ์ ณ อุบล
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิทยา ยงเจริญ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : 9745784885 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48437
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยาพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534

โครงการวิทยานิพนธ์นี้ เป็นการศึกษาพารามิเตอร์ต่างๆ ที่จะนำมาออกแบบ และสร้างแม่พิมพ์ของเครื่องผลิตเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง ซึ่งเป็นการขึ้นรูปโดยการอัดด้วยระบบไฮดรอลิกแทนการปั้นด้วยมือ จะทำให้ผู้ผลิตเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูงสามารถผลิตเตาชนิดนี้ได้รูปร่างถูกต้องตามมาตรฐานและยังเป็นการเพิ่มอัตราการผลิตให้สูงขึ้นได้ จากการทดลองศึกษาพารามีเตอร์ต่างๆ พบว่า แรงอัดที่ใช้ในการขึ้นรูป 20-25 กิโลนิวตัน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการปั้นด้วยมือแล้ว ความหนาแน่นของเนื้อเตาเพิ่มขึ้น 13-22 เปอร์เซ็นต์ ความแข็งแรงเพิ่มขึ้น 11 – 17 เปอร์เซนต์ และการหดตัวลดลง 7 – 13 เปอร์เซนต์ ดังนั้นแม่พิมพ์ที่เหมาะสมจะเป็นแบบแม่พิมพ์ ภายนอก 3 ชิ้น (TREE PRICES EXTERNAL MOLDS) แม่พิมพ์อัดแบบชิ้นเดียว และใช้เครื่องคว้านห้องเผาไหม้ของเตาให้ได้รูปร่างตามมาตรฐานของกรมป่าไม้

บรรณานุกรม :
สิทธิพงษ์ ณ อุบล . (2534). การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ของเครื่องผลิตเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สิทธิพงษ์ ณ อุบล . 2534. "การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ของเครื่องผลิตเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สิทธิพงษ์ ณ อุบล . "การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ของเครื่องผลิตเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534. Print.
สิทธิพงษ์ ณ อุบล . การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ของเครื่องผลิตเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2534.