ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความไม่สามารถใช้ยาตามสั่งของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในโรงพยาบาลเลิดสิน : การสืบหา และกลวิธีในการแก้ปัญหา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความไม่สามารถใช้ยาตามสั่งของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในโรงพยาบาลเลิดสิน : การสืบหา และกลวิธีในการแก้ปัญหา
นักวิจัย : สุวรรณี เจริญพิชิตนันท์
คำค้น : ความไม่สามารถใช้ยาตามสั่ง , เบาหวาน -- ผู้ป่วย , ผู้ป่วย -- จิตวิทยา , แพทย์กับผู้ป่วย -- ไทย , การใช้ยา -- ไทย , การใช้ยา -- ไทย , ความล้มเหลวของการรักษา , ความร่วมมือของผู้ป่วย -- ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อภิฤดี เหมะจุฑา , ใยวรรณ ธนะมัย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : 9745765546 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48788
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ภ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532

บรรณานุกรม :
สุวรรณี เจริญพิชิตนันท์ . (2532). การศึกษาความไม่สามารถใช้ยาตามสั่งของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในโรงพยาบาลเลิดสิน : การสืบหา และกลวิธีในการแก้ปัญหา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวรรณี เจริญพิชิตนันท์ . 2532. "การศึกษาความไม่สามารถใช้ยาตามสั่งของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในโรงพยาบาลเลิดสิน : การสืบหา และกลวิธีในการแก้ปัญหา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวรรณี เจริญพิชิตนันท์ . "การศึกษาความไม่สามารถใช้ยาตามสั่งของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในโรงพยาบาลเลิดสิน : การสืบหา และกลวิธีในการแก้ปัญหา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532. Print.
สุวรรณี เจริญพิชิตนันท์ . การศึกษาความไม่สามารถใช้ยาตามสั่งของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในโรงพยาบาลเลิดสิน : การสืบหา และกลวิธีในการแก้ปัญหา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2532.