ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แหล่งกำเนิดแรงดันสูงที่ความถี่สูง สำหรับการปรับผิวพลาสติดโดยวิธีปล่อยประจุไฟฟ้าโคโรนา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แหล่งกำเนิดแรงดันสูงที่ความถี่สูง สำหรับการปรับผิวพลาสติดโดยวิธีปล่อยประจุไฟฟ้าโคโรนา
นักวิจัย : วันชัย ฉิมฉวี
คำค้น : แหล่งกำเนิดแรงดันสูงที่ความถี่สูง , ประจุไฟฟ้าโคโรนา , พลาสติก -- พื้นผิว , การปรับพื้นผิว , ฟิล์มพลาสติก
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : โคทม อารียา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2533
อ้างอิง : 9745771392 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48661
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้กล่าวถึง การออกแบบสร้างและทดสอบแหล่งกำเนิดแรงดันสูงที่ความถี่สูงสำหรับการปรับผิวพลาสติกโดยวิธีปล่อยประจุไฟฟ้าโคโรนา ซึ่งแรงดันด้านออกมีรูปคลื่นเป็นไซน์ขนาด 9 ถึง 12 กิโลโวลต์ ความถี่ 10 ถึง 15 กิโลเฮิรตซ์ เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับระบบอิเล็กโทรด ที่ใช้ในการกำเนิดประจุไฟฟ้าโคโรนา ในขณะที่ฟิล์มพลาสติกเคลื่อนที่ผ่านช่องว่างอากาศระหว่างขั้วทั้งสองของระบบอิเล็กโทรด แหล่งกำเนิดแรงดันสูงที่ความถี่สูงที่สร้างขึ้นประกอบด้วย วงจรแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงวงจรกรอง 50 เฮิรตซ์ วงจรแปลงผันไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ วงจรกรอง หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าที่ความถี่สูง และวงจรควบคุม ในส่วนของวงจรควบคุมได้ออกแบบไว้ 2 ชนิด คือ การควบคุมแบบวงจรรอบเปิด และการควบคุมแบบวงจรรอบปิด ซึ่งมีการป้อนกลับให้แรงดันด้านออกมีค่าคงที่ และมีการเริ่มต้นทำงานด้วยแรงดันและกระแสด้านออกต่ำ สำหรับผลการทดสอบแหล่งกำเนิดแรงดันสูงที่ความถี่สูงที่สร้างขึ้นนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดทุกประการ ฟิล์มพลาสติกที่ได้รับการปรับผิวด้วยแหล่งกำเนิดแรงดันที่สร้างขึ้นนี้ สามารถทำให้หมึกพิมพ์ยึดเกาะผิวได้ดีเหมาะที่จะนำไปใช้ในงานบรรจุภัณฑ์ที่มีการพิมพ์ฉลากลงบนผิวพลาสติก

บรรณานุกรม :
วันชัย ฉิมฉวี . (2533). แหล่งกำเนิดแรงดันสูงที่ความถี่สูง สำหรับการปรับผิวพลาสติดโดยวิธีปล่อยประจุไฟฟ้าโคโรนา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วันชัย ฉิมฉวี . 2533. "แหล่งกำเนิดแรงดันสูงที่ความถี่สูง สำหรับการปรับผิวพลาสติดโดยวิธีปล่อยประจุไฟฟ้าโคโรนา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วันชัย ฉิมฉวี . "แหล่งกำเนิดแรงดันสูงที่ความถี่สูง สำหรับการปรับผิวพลาสติดโดยวิธีปล่อยประจุไฟฟ้าโคโรนา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533. Print.
วันชัย ฉิมฉวี . แหล่งกำเนิดแรงดันสูงที่ความถี่สูง สำหรับการปรับผิวพลาสติดโดยวิธีปล่อยประจุไฟฟ้าโคโรนา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2533.