ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความชุกของการเกิดภาวะไข้ร่วมกับนิวโทรฟิลต่าในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับยาแพคลิแท็กเซลในการรักษาเสริม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความชุกของการเกิดภาวะไข้ร่วมกับนิวโทรฟิลต่าในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับยาแพคลิแท็กเซลในการรักษาเสริม
นักวิจัย : มนสิชา มาสิง , นิรชา ธนทวีรัตน์ , สุมิตา กลิ่นวิมล , ณัฏฐดา อารีเปี่ยม
คำค้น : มะเร็งเต้านม , ผู้ป่วย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : Sepr 2/55 ค1.4 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48411
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มนสิชา มาสิง , นิรชา ธนทวีรัตน์ , สุมิตา กลิ่นวิมล , ณัฏฐดา อารีเปี่ยม . (2555). ความชุกของการเกิดภาวะไข้ร่วมกับนิวโทรฟิลต่าในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับยาแพคลิแท็กเซลในการรักษาเสริม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มนสิชา มาสิง , นิรชา ธนทวีรัตน์ , สุมิตา กลิ่นวิมล , ณัฏฐดา อารีเปี่ยม . 2555. "ความชุกของการเกิดภาวะไข้ร่วมกับนิวโทรฟิลต่าในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับยาแพคลิแท็กเซลในการรักษาเสริม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มนสิชา มาสิง , นิรชา ธนทวีรัตน์ , สุมิตา กลิ่นวิมล , ณัฏฐดา อารีเปี่ยม . "ความชุกของการเกิดภาวะไข้ร่วมกับนิวโทรฟิลต่าในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับยาแพคลิแท็กเซลในการรักษาเสริม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.
มนสิชา มาสิง , นิรชา ธนทวีรัตน์ , สุมิตา กลิ่นวิมล , ณัฏฐดา อารีเปี่ยม . ความชุกของการเกิดภาวะไข้ร่วมกับนิวโทรฟิลต่าในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับยาแพคลิแท็กเซลในการรักษาเสริม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2555.