ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประดิษฐ์วัสดุผสมเชิงโครงสร้างระหว่างจีโอพอลิเมอร์และตัวเสริมแรงเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในงานโครงสร้างแบบ Green Building

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประดิษฐ์วัสดุผสมเชิงโครงสร้างระหว่างจีโอพอลิเมอร์และตัวเสริมแรงเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในงานโครงสร้างแบบ Green Building
นักวิจัย : เรวดี วงศ์มณีุุรุ่ง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
เรวดี วงศ์มณีุุรุ่ง . (2559). การประดิษฐ์วัสดุผสมเชิงโครงสร้างระหว่างจีโอพอลิเมอร์และตัวเสริมแรงเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในงานโครงสร้างแบบ Green Building.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เรวดี วงศ์มณีุุรุ่ง . 2559. "การประดิษฐ์วัสดุผสมเชิงโครงสร้างระหว่างจีโอพอลิเมอร์และตัวเสริมแรงเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในงานโครงสร้างแบบ Green Building".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เรวดี วงศ์มณีุุรุ่ง . "การประดิษฐ์วัสดุผสมเชิงโครงสร้างระหว่างจีโอพอลิเมอร์และตัวเสริมแรงเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในงานโครงสร้างแบบ Green Building."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2559. Print.
เรวดี วงศ์มณีุุรุ่ง . การประดิษฐ์วัสดุผสมเชิงโครงสร้างระหว่างจีโอพอลิเมอร์และตัวเสริมแรงเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในงานโครงสร้างแบบ Green Building. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2559.