ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ใช้ครัยโอเจลแนวใหม่ในการเตรียมตัวอย่างและเซนเซอร์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้ครัยโอเจลแนวใหม่ในการเตรียมตัวอย่างและเซนเซอร์
นักวิจัย : พรรณี อัศวตรีรัตนกุล , เพริศพิชญ์ คณาธารณา , โอภาส บุญเกิด , อาภรณ์ นุ่มน่วม , วรากร ลิ่มบุตร , ชิตนนท์ บูรณชัย , ชิตนนท์ บูรณชัย , พรรณี อัศวตรีรัตนกุล , โอภาส บุญเกิด , อาภรณ์ นุ่มน่วม , วรากร ลิ่มบุตร , เพริศพิชญ์ คณาธารณา , ปณต ถาวรังกูร
คำค้น : เซนเซอร์ sensors
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พรรณี อัศวตรีรัตนกุล , เพริศพิชญ์ คณาธารณา , โอภาส บุญเกิด , อาภรณ์ นุ่มน่วม , วรากร ลิ่มบุตร , ชิตนนท์ บูรณชัย , ชิตนนท์ บูรณชัย , พรรณี อัศวตรีรัตนกุล , โอภาส บุญเกิด , อาภรณ์ นุ่มน่วม , วรากร ลิ่มบุตร , เพริศพิชญ์ คณาธารณา , ปณต ถาวรังกูร . (). การประยุกต์ใช้ครัยโอเจลแนวใหม่ในการเตรียมตัวอย่างและเซนเซอร์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พรรณี อัศวตรีรัตนกุล , เพริศพิชญ์ คณาธารณา , โอภาส บุญเกิด , อาภรณ์ นุ่มน่วม , วรากร ลิ่มบุตร , ชิตนนท์ บูรณชัย , ชิตนนท์ บูรณชัย , พรรณี อัศวตรีรัตนกุล , โอภาส บุญเกิด , อาภรณ์ นุ่มน่วม , วรากร ลิ่มบุตร , เพริศพิชญ์ คณาธารณา , ปณต ถาวรังกูร . . "การประยุกต์ใช้ครัยโอเจลแนวใหม่ในการเตรียมตัวอย่างและเซนเซอร์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พรรณี อัศวตรีรัตนกุล , เพริศพิชญ์ คณาธารณา , โอภาส บุญเกิด , อาภรณ์ นุ่มน่วม , วรากร ลิ่มบุตร , ชิตนนท์ บูรณชัย , ชิตนนท์ บูรณชัย , พรรณี อัศวตรีรัตนกุล , โอภาส บุญเกิด , อาภรณ์ นุ่มน่วม , วรากร ลิ่มบุตร , เพริศพิชญ์ คณาธารณา , ปณต ถาวรังกูร . "การประยุกต์ใช้ครัยโอเจลแนวใหม่ในการเตรียมตัวอย่างและเซนเซอร์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
พรรณี อัศวตรีรัตนกุล , เพริศพิชญ์ คณาธารณา , โอภาส บุญเกิด , อาภรณ์ นุ่มน่วม , วรากร ลิ่มบุตร , ชิตนนท์ บูรณชัย , ชิตนนท์ บูรณชัย , พรรณี อัศวตรีรัตนกุล , โอภาส บุญเกิด , อาภรณ์ นุ่มน่วม , วรากร ลิ่มบุตร , เพริศพิชญ์ คณาธารณา , ปณต ถาวรังกูร . การประยุกต์ใช้ครัยโอเจลแนวใหม่ในการเตรียมตัวอย่างและเซนเซอร์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .