ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นวัตกรรมมาตรฐานรสชาติอาหารไทย:ตำรับแกงเหลืองและไก่กอและ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : นวัตกรรมมาตรฐานรสชาติอาหารไทย:ตำรับแกงเหลืองและไก่กอและ
นักวิจัย : มุทิตา มีนุ่น , ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ , มุทิตา มีนุ่น , ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ , ภาวิณี ชินะโชติ
คำค้น : ตำรับอาหารไทย นวัตกรรม มาตรฐานอาหารไทย
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มุทิตา มีนุ่น , ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ , มุทิตา มีนุ่น , ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ , ภาวิณี ชินะโชติ . (). นวัตกรรมมาตรฐานรสชาติอาหารไทย:ตำรับแกงเหลืองและไก่กอและ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
มุทิตา มีนุ่น , ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ , มุทิตา มีนุ่น , ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ , ภาวิณี ชินะโชติ . . "นวัตกรรมมาตรฐานรสชาติอาหารไทย:ตำรับแกงเหลืองและไก่กอและ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
มุทิตา มีนุ่น , ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ , มุทิตา มีนุ่น , ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ , ภาวิณี ชินะโชติ . "นวัตกรรมมาตรฐานรสชาติอาหารไทย:ตำรับแกงเหลืองและไก่กอและ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
มุทิตา มีนุ่น , ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ , มุทิตา มีนุ่น , ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ , ภาวิณี ชินะโชติ . นวัตกรรมมาตรฐานรสชาติอาหารไทย:ตำรับแกงเหลืองและไก่กอและ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .