ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการจัดตั้งหน่วยจัดการกลางโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการจัดตั้งหน่วยจัดการกลางโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา
นักวิจัย : ไพโรจน์ คีรีรัตน์ , ไพโรจน์ คีรีรัตน์ , สุธีระ ประเสริฐสรรพ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ไพโรจน์ คีรีรัตน์ , ไพโรจน์ คีรีรัตน์ , สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ . (2556). โครงการจัดตั้งหน่วยจัดการกลางโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ไพโรจน์ คีรีรัตน์ , ไพโรจน์ คีรีรัตน์ , สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ . 2556. "โครงการจัดตั้งหน่วยจัดการกลางโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ไพโรจน์ คีรีรัตน์ , ไพโรจน์ คีรีรัตน์ , สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ . "โครงการจัดตั้งหน่วยจัดการกลางโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556. Print.
ไพโรจน์ คีรีรัตน์ , ไพโรจน์ คีรีรัตน์ , สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ . โครงการจัดตั้งหน่วยจัดการกลางโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2556.