ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการย่อยสลายขยะกระดาษสำหรับใช้เป็นสารตั้งต้นผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการย่อยสลายขยะกระดาษสำหรับใช้เป็นสารตั้งต้นผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง
นักวิจัย : กนกพร สังขรักษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์

1. ศึกษาองค์ประกอบของขยะกระดาษแต่ละชนิด
2. ศึกษาผลของการเตรียม (Pretreatment) ขยะกระดาษต่อปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์
3. ศึกษาผลของเอนไซม์บริสุทธิ์ และเอนไซม์บริสุทธิ์บางส่วนต่อการย่อยสลายขยะกระดาษ
4. ศึกษาสภาวะการย่อยขยะกระดาษ

บรรณานุกรม :
กนกพร สังขรักษ์ . (). การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการย่อยสลายขยะกระดาษสำหรับใช้เป็นสารตั้งต้นผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กนกพร สังขรักษ์ . . "การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการย่อยสลายขยะกระดาษสำหรับใช้เป็นสารตั้งต้นผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กนกพร สังขรักษ์ . "การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการย่อยสลายขยะกระดาษสำหรับใช้เป็นสารตั้งต้นผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
กนกพร สังขรักษ์ . การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการย่อยสลายขยะกระดาษสำหรับใช้เป็นสารตั้งต้นผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .