ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวของไคโตซานเพื่อใช้ในการตั้งตำรับสบู่เหลวล้างหน้า

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวของไคโตซานเพื่อใช้ในการตั้งตำรับสบู่เหลวล้างหน้า
นักวิจัย : สุปรีดี สังฆรักษ์ , สุปรีดี สังฆรักษ์ , สุวิภา อึ้งไพบูลย์
คำค้น : คอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : โครงงาน นศ. (คณะเภสัชศาสตร์)
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุปรีดี สังฆรักษ์ , สุปรีดี สังฆรักษ์ , สุวิภา อึ้งไพบูลย์ . (). การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวของไคโตซานเพื่อใช้ในการตั้งตำรับสบู่เหลวล้างหน้า.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุปรีดี สังฆรักษ์ , สุปรีดี สังฆรักษ์ , สุวิภา อึ้งไพบูลย์ . . "การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวของไคโตซานเพื่อใช้ในการตั้งตำรับสบู่เหลวล้างหน้า".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุปรีดี สังฆรักษ์ , สุปรีดี สังฆรักษ์ , สุวิภา อึ้งไพบูลย์ . "การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวของไคโตซานเพื่อใช้ในการตั้งตำรับสบู่เหลวล้างหน้า."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
สุปรีดี สังฆรักษ์ , สุปรีดี สังฆรักษ์ , สุวิภา อึ้งไพบูลย์ . การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวของไคโตซานเพื่อใช้ในการตั้งตำรับสบู่เหลวล้างหน้า. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .