ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสังเคราะห์และพิสูจน์เอกลักษณ์เชิงโครงสร้างของอนุพันธ์ 4-Alkoxy-2,3-dibenzylbutane-1-ol ซึ่งพัฒนามาจาก Sesamin

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสังเคราะห์และพิสูจน์เอกลักษณ์เชิงโครงสร้างของอนุพันธ์ 4-Alkoxy-2,3-dibenzylbutane-1-ol ซึ่งพัฒนามาจาก Sesamin
นักวิจัย : เฉลิมเกียรติ สงคราม
คำค้น : คอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เฉลิมเกียรติ สงคราม . (2555). การสังเคราะห์และพิสูจน์เอกลักษณ์เชิงโครงสร้างของอนุพันธ์ 4-Alkoxy-2,3-dibenzylbutane-1-ol ซึ่งพัฒนามาจาก Sesamin.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เฉลิมเกียรติ สงคราม . 2555. "การสังเคราะห์และพิสูจน์เอกลักษณ์เชิงโครงสร้างของอนุพันธ์ 4-Alkoxy-2,3-dibenzylbutane-1-ol ซึ่งพัฒนามาจาก Sesamin".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เฉลิมเกียรติ สงคราม . "การสังเคราะห์และพิสูจน์เอกลักษณ์เชิงโครงสร้างของอนุพันธ์ 4-Alkoxy-2,3-dibenzylbutane-1-ol ซึ่งพัฒนามาจาก Sesamin."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555. Print.
เฉลิมเกียรติ สงคราม . การสังเคราะห์และพิสูจน์เอกลักษณ์เชิงโครงสร้างของอนุพันธ์ 4-Alkoxy-2,3-dibenzylbutane-1-ol ซึ่งพัฒนามาจาก Sesamin. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2555.