ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตเปลือกมังคุดผงโดยวิธีทำแห้งแบบพ่นฝอย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตเปลือกมังคุดผงโดยวิธีทำแห้งแบบพ่นฝอย
นักวิจัย : สุนทรณ์ ฟักเฟื่อง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

แผ่นดิน 57

บรรณานุกรม :
สุนทรณ์ ฟักเฟื่อง . (2557). การผลิตเปลือกมังคุดผงโดยวิธีทำแห้งแบบพ่นฝอย.
    ชลบุรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก.
สุนทรณ์ ฟักเฟื่อง . 2557. "การผลิตเปลือกมังคุดผงโดยวิธีทำแห้งแบบพ่นฝอย".
    ชลบุรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก.
สุนทรณ์ ฟักเฟื่อง . "การผลิตเปลือกมังคุดผงโดยวิธีทำแห้งแบบพ่นฝอย."
    ชลบุรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2557. Print.
สุนทรณ์ ฟักเฟื่อง . การผลิตเปลือกมังคุดผงโดยวิธีทำแห้งแบบพ่นฝอย. ชลบุรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก; 2557.