ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเครื่องถอดเกล็ดปลาสลิด

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเครื่องถอดเกล็ดปลาสลิด
นักวิจัย : ศศิวิมล มนูญ มาแสง จิตรสำเริง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

แผ่นดิน 57

บรรณานุกรม :
ศศิวิมล มนูญ มาแสง จิตรสำเริง . (2557). การพัฒนาเครื่องถอดเกล็ดปลาสลิด.
    ชลบุรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก.
ศศิวิมล มนูญ มาแสง จิตรสำเริง . 2557. "การพัฒนาเครื่องถอดเกล็ดปลาสลิด".
    ชลบุรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก.
ศศิวิมล มนูญ มาแสง จิตรสำเริง . "การพัฒนาเครื่องถอดเกล็ดปลาสลิด."
    ชลบุรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2557. Print.
ศศิวิมล มนูญ มาแสง จิตรสำเริง . การพัฒนาเครื่องถอดเกล็ดปลาสลิด. ชลบุรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก; 2557.