ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเครื่องปั้นดินเผาเพื่อพัฒนากรรมวิธีการผลิตและวัสดุสำหรับการสร้างปะการังเทียม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเครื่องปั้นดินเผาเพื่อพัฒนากรรมวิธีการผลิตและวัสดุสำหรับการสร้างปะการังเทียม
นักวิจัย : ยิ่งยง วิทวัส ชงโค พรชัย ชุมสิทธิ์ รุ่งฟ้า สิทธิกูล แซ่ตั้ง อัจฉริยเมธากร โรจน์สกุลพานิช
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

แผ่นดิน 57

บรรณานุกรม :
ยิ่งยง วิทวัส ชงโค พรชัย ชุมสิทธิ์ รุ่งฟ้า สิทธิกูล แซ่ตั้ง อัจฉริยเมธากร โรจน์สกุลพานิช . (2557). การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเครื่องปั้นดินเผาเพื่อพัฒนากรรมวิธีการผลิตและวัสดุสำหรับการสร้างปะการังเทียม.
    ชลบุรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก.
ยิ่งยง วิทวัส ชงโค พรชัย ชุมสิทธิ์ รุ่งฟ้า สิทธิกูล แซ่ตั้ง อัจฉริยเมธากร โรจน์สกุลพานิช . 2557. "การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเครื่องปั้นดินเผาเพื่อพัฒนากรรมวิธีการผลิตและวัสดุสำหรับการสร้างปะการังเทียม".
    ชลบุรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก.
ยิ่งยง วิทวัส ชงโค พรชัย ชุมสิทธิ์ รุ่งฟ้า สิทธิกูล แซ่ตั้ง อัจฉริยเมธากร โรจน์สกุลพานิช . "การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเครื่องปั้นดินเผาเพื่อพัฒนากรรมวิธีการผลิตและวัสดุสำหรับการสร้างปะการังเทียม."
    ชลบุรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2557. Print.
ยิ่งยง วิทวัส ชงโค พรชัย ชุมสิทธิ์ รุ่งฟ้า สิทธิกูล แซ่ตั้ง อัจฉริยเมธากร โรจน์สกุลพานิช . การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเครื่องปั้นดินเผาเพื่อพัฒนากรรมวิธีการผลิตและวัสดุสำหรับการสร้างปะการังเทียม. ชลบุรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก; 2557.