ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสวรรค์จากเศษเนื้อจระเข้

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสวรรค์จากเศษเนื้อจระเข้
นักวิจัย : สายใจ จริยาอกภาส
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งบรายได้ 57

บรรณานุกรม :
สายใจ จริยาอกภาส . (2557). การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสวรรค์จากเศษเนื้อจระเข้.
    ชลบุรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก.
สายใจ จริยาอกภาส . 2557. "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสวรรค์จากเศษเนื้อจระเข้".
    ชลบุรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก.
สายใจ จริยาอกภาส . "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสวรรค์จากเศษเนื้อจระเข้."
    ชลบุรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2557. Print.
สายใจ จริยาอกภาส . การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสวรรค์จากเศษเนื้อจระเข้. ชลบุรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก; 2557.