ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : สมศักดิ์ รักเกียรติวินัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รายได้ 57

บรรณานุกรม :
สมศักดิ์ รักเกียรติวินัย . (2557). การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร.
    ชลบุรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก.
สมศักดิ์ รักเกียรติวินัย . 2557. "การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร".
    ชลบุรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก.
สมศักดิ์ รักเกียรติวินัย . "การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร."
    ชลบุรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2557. Print.
สมศักดิ์ รักเกียรติวินัย . การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร. ชลบุรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก; 2557.