ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษา ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษา ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นักวิจัย : สมศักดิ์ รักเกียรติวินัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รายได้ 57

บรรณานุกรม :
สมศักดิ์ รักเกียรติวินัย . (2557). การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษา ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ.
    ชลบุรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก.
สมศักดิ์ รักเกียรติวินัย . 2557. "การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษา ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ".
    ชลบุรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก.
สมศักดิ์ รักเกียรติวินัย . "การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษา ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ."
    ชลบุรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2557. Print.
สมศักดิ์ รักเกียรติวินัย . การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษา ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ. ชลบุรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก; 2557.