ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เทคนิคการอธิบายไวยากรณ์และคำศัพท์ในชั้นเรียนภาษาฝรั่งเศส: กรณีศึกษาชั้นเรียนภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยบูรพา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยบูรพา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เทคนิคการอธิบายไวยากรณ์และคำศัพท์ในชั้นเรียนภาษาฝรั่งเศส: กรณีศึกษาชั้นเรียนภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยบูรพา
นักวิจัย : ภาคภูมิ ใจมีอารี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ภาคภูมิ ใจมีอารี . (2554). เทคนิคการอธิบายไวยากรณ์และคำศัพท์ในชั้นเรียนภาษาฝรั่งเศส: กรณีศึกษาชั้นเรียนภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยบูรพา.
    ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา.
ภาคภูมิ ใจมีอารี . 2554. "เทคนิคการอธิบายไวยากรณ์และคำศัพท์ในชั้นเรียนภาษาฝรั่งเศส: กรณีศึกษาชั้นเรียนภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยบูรพา".
    ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา.
ภาคภูมิ ใจมีอารี . "เทคนิคการอธิบายไวยากรณ์และคำศัพท์ในชั้นเรียนภาษาฝรั่งเศส: กรณีศึกษาชั้นเรียนภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยบูรพา."
    ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554. Print.
ภาคภูมิ ใจมีอารี . เทคนิคการอธิบายไวยากรณ์และคำศัพท์ในชั้นเรียนภาษาฝรั่งเศส: กรณีศึกษาชั้นเรียนภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา; 2554.