ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมทางรีโอโลจีของกัมสกัดจากเมล็ดพืชที่พบในประเทศไทย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยบูรพา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมทางรีโอโลจีของกัมสกัดจากเมล็ดพืชที่พบในประเทศไทย
นักวิจัย : สยาม ยิ้มศิริ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สยาม ยิ้มศิริ . (2554). พฤติกรรมทางรีโอโลจีของกัมสกัดจากเมล็ดพืชที่พบในประเทศไทย.
    ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา.
สยาม ยิ้มศิริ . 2554. "พฤติกรรมทางรีโอโลจีของกัมสกัดจากเมล็ดพืชที่พบในประเทศไทย".
    ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา.
สยาม ยิ้มศิริ . "พฤติกรรมทางรีโอโลจีของกัมสกัดจากเมล็ดพืชที่พบในประเทศไทย."
    ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554. Print.
สยาม ยิ้มศิริ . พฤติกรรมทางรีโอโลจีของกัมสกัดจากเมล็ดพืชที่พบในประเทศไทย. ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา; 2554.