ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของสมุนไพรป่าชายเลนลุ่มแม่น้ำเวฬุ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยบูรพา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของสมุนไพรป่าชายเลนลุ่มแม่น้ำเวฬุ
นักวิจัย : กล่าวขวัญ ศรีสุข , เอกรัฐ ศรีสุข
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กล่าวขวัญ ศรีสุข , เอกรัฐ ศรีสุข . (2554). การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของสมุนไพรป่าชายเลนลุ่มแม่น้ำเวฬุ.
    ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา.
กล่าวขวัญ ศรีสุข , เอกรัฐ ศรีสุข . 2554. "การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของสมุนไพรป่าชายเลนลุ่มแม่น้ำเวฬุ".
    ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา.
กล่าวขวัญ ศรีสุข , เอกรัฐ ศรีสุข . "การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของสมุนไพรป่าชายเลนลุ่มแม่น้ำเวฬุ."
    ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554. Print.
กล่าวขวัญ ศรีสุข , เอกรัฐ ศรีสุข . การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของสมุนไพรป่าชายเลนลุ่มแม่น้ำเวฬุ. ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา; 2554.