ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ศึกษาการกระจายตัวและความหนาแน่นของจุดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รอบมหาวิทยาลัยบูรพา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยบูรพา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ศึกษาการกระจายตัวและความหนาแน่นของจุดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รอบมหาวิทยาลัยบูรพา
นักวิจัย : อนิรุทธ์ สุกกลั่น
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อนิรุทธ์ สุกกลั่น . (2554). การประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ศึกษาการกระจายตัวและความหนาแน่นของจุดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รอบมหาวิทยาลัยบูรพา.
    ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา.
อนิรุทธ์ สุกกลั่น . 2554. "การประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ศึกษาการกระจายตัวและความหนาแน่นของจุดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รอบมหาวิทยาลัยบูรพา".
    ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา.
อนิรุทธ์ สุกกลั่น . "การประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ศึกษาการกระจายตัวและความหนาแน่นของจุดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รอบมหาวิทยาลัยบูรพา."
    ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554. Print.
อนิรุทธ์ สุกกลั่น . การประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ศึกษาการกระจายตัวและความหนาแน่นของจุดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รอบมหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา; 2554.