ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ, Haliotis asinina ด้วยอาหารสำเร็จรูป

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยบูรพา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ, Haliotis asinina ด้วยอาหารสำเร็จรูป
นักวิจัย : เสาวภา สวัสดิ์พีระ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2531
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เสาวภา สวัสดิ์พีระ . (2531). การศึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ, Haliotis asinina ด้วยอาหารสำเร็จรูป.
    ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา.
เสาวภา สวัสดิ์พีระ . 2531. "การศึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ, Haliotis asinina ด้วยอาหารสำเร็จรูป".
    ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา.
เสาวภา สวัสดิ์พีระ . "การศึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ, Haliotis asinina ด้วยอาหารสำเร็จรูป."
    ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2531. Print.
เสาวภา สวัสดิ์พีระ . การศึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ, Haliotis asinina ด้วยอาหารสำเร็จรูป. ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา; 2531.